REGULAMIN URODZIN

REGULAMIN URODZIN

1. Przyjęcia Urodzinowe organizowane przez Dziecięce Centrum Kreatywnej Zabawy Fantazja, odbywają się na jednej z dwóch sal urodzinowych przy ulicy Choroszczańskiej 33 w Białymstoku
2. Sala urodzinowa jest rezerwowana na 2 godziny zegarowe. Po upływie tego czasu animator zaprasza dzieci na salę zabaw.
3. Rezerwacji terminu Przyjęcia Urodzinowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku odwołania przez Państwa Przyjęcia Urodzinowego należność za rezerwację jest bezzwrotna.
5. Rezygnacja z przyjęcia odbywa się tylko osobiście.
6. Zaliczka, którą należy wpłacić przy podpisaniu umowy to min. 100 zł.
7. Rodzic/ Opiekun Jubilata jest odpowiedzialny za zaproszonych Gości na przyjęcie urodzinowe.
8. Personel sali sprawdza listę gości sporządzoną przez rodzica- Klient jest zobowiązany listę zaakceptować i zapłacić za Gości w trakcie trwania imprezy urodzinowej.
9. Uczestnicy Przyjęcia Urodzinowego wchodzą na teren Sali Urodzinowej o określonej w Umowie godzinie, po zaproszeniu przez animatora prowadzącego Przyjęcie Urodzinowe.
10. Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i ich opiekunów własnego jedzenia, napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo.
10*. Własny poczęstunek dla dziecka tylko w uzasadnionych przypadkach.
(alergie pokarmowe)
11. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej w trakcie Urodzin i po Przyjęciu Urodzinowym w recepcji.
13. Uczestników Urodzin obowiązuje główny regulamin Fantazji.
14. Dziecięce Centrum Kreatywnej Zabawy zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z Przyjęcia Urodzinowego na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata lub Gości nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym Personel Fantazji drogą e-mailową na adres: recepcja@fantazjacentrumdladzieci.pl lub pisemnie, przed Przyjęciem Urodzinowym.
15. Podpisując regulamin Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, aktualnych wydarzeniach dotyczących Dziecięcego Centrum Kreatywnej Zabawy Fantazja drogą elektroniczną.
16. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte są na stronie internetowej i w lokalu, stanowią integralną cześć regulaminu. Akceptując Regulamin Urodzin, akceptują Państwo Regulamin Fantazji.