REGULAMIN URODZIN

REGULAMIN URODZIN

1. Przyjęcia Urodzinowe organizowane przez Dziecięce Centrum Kreatywnej Zabawy Fantazja, odbywają się na jednej z dwóch sal urodzinowych przy ulicy Choroszczańskiej 33 w Białymstoku

2. Sala urodzinowa jest rezerwowana na 2 godziny zegarowe. Po upływie tego czasu animator zaprasza dzieci na salę zabaw.

3. Rezerwacji terminu Przyjęcia Urodzinowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. Koszt rezerwacji Sali Urodzinowej wynosi 50 zł. Kwotę za rezerwację sali należy wpłacić bezpośrednio przy rezerwacji- w przypadku, gdy rezerwacja następuje telefonicznie bądź mailowo, kwotę należy wpłacić najpóźniej na drugi dzień.

5. Wpłata za rezerwację sali obejmuję również: zaproszenia oraz balony z logo Fantazji.

6. W przypadku odwołania przez Państwa Przyjęcia Urodzinowego należność za rezerwację jest bezzwrotna.

7. Rezygnacja z przyjęcia odbywa się tylko osobiście.

8. Zaliczka, którą należy wpłacić przy podpisaniu umowy to min. 100 zł, która jest zwracana w przypadku rezygnacji z urodzin.

9. Rodzic/ Opiekun Jubilata jest odpowiedzialny za zaproszonych Gości na przyjęcie urodzinowe.

10. Personel sali sprawdza listę gości sporządzoną przez rodzica- Klient jest zobowiązany listę zaakceptować i zapłacić za Gości w trakcie trwania imprezy urodzinowej.

11. Uczestnicy Przyjęcia Urodzinowego wchodzą na teren Sali Urodzinowej o określonej w Umowie godzinie, po zaproszeniu przez animatora prowadzącego Przyjęcie Urodzinowe.

12. Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i ich opiekunów własnego jedzenia, napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo.

13. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej w trakcie Urodzin i po Przyjęciu Urodzinowym w recepcji.

14. Po zakończonych urodzinach, zamawiający jest zobowiązany spakować pozostałe jedzenie w swoje pojemniki.

15. Uczestników Urodzin obowiązuje główny regulamin Fantazji.

16. Dziecięce Centrum Kreatywnej Zabawy zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z Przyjęcia Urodzinowego na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata lub Gości nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym Personel Fantazji drogą e-mailową na adres: recepcja@fantazjacentrumdladzieci.pl lub pisemnie, przed Przyjęciem Urodzinowym.

17. Podpisując regulamin Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, aktualnych wydarzeniach dotyczących Dziecięcego Centrum Kreatywnej Zabawy Fantazja drogą elektroniczną.

18. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte są na stronie internetowej i w lokalu, stanowią integralną cześć regulaminu. Akceptując Regulamin Urodzin, akceptują Państwo Regulamin Fantazji.