REGULAMIN

  1. Fantazja – Dziecięce centrum kreatywnej zabawy, przeznaczone jest dla dzieci do lat 12-stu.
  2. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
  3. Wchodząc na salę zabaw należy wykupić bilet (potwierdzeniem uprawnienia do przebywania na konstrukcjach zabawowych – jest wydana karta magnetyczna). Czas przebywania w sali zabaw kontroluje system elektroniczny.
  4. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
  5. Za bezpieczną zabawę dzieci znajdujących się w Fantazji odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
  6. Pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z personelem Fantazji. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki, oraz bez ustalenia tego faktu z personelem – Centrum Fantazja nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeń
  7. Okrycia wierzchnie oraz obuwie muszą poczekać w szatni.
  8. Dzieci bawią się w skarpetkach lub rajstopach.
  9. Wszelkie napoje i posiłki zakupione w Fantazji spożywamy w kawiarni.
  10. Rodzicu/opiekunie zadbaj, aby dziecko przed przystąpieniem do zabawy nie miało na sobie przedmiotów typu łańcuszki, klucze, breloczki, wisiorki, okulary itp.
  11. Do toalety dzieci chodzą pod opieką rodzicó
  12. Rodzice/opiekunowie wchodzą na część zabawową wyłącznie w skarpetach, obuwiu ochronnym lub zmiennym (domowym).
  13. Jeśli Dziecko będzie zachowywać się agresywnie i przeszkadzać w zabawie innym, personel Fantazji może skrócić czas pobytu bez zwrotu kosztów.
  14. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Dziecięcym Centrum Kreatywnej Zabawy FANTAZJA:
  • Z trampolin oraz zjeżdżalni korzysta się pojedynczo
  • Zabrania się żucia gumy przez dziecko podczas zabawy,
  • Zabrania się wspinania po zewnętrznych konstrukcjach zabawowych,
  • Zabrania się wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,
  • Pracownik Fantazji wyposażony jest w gwizdek, którego upoważniony jest użyć w sytuacjach zagrażających bezpieczeń Pierwszy gwizdek oznacza pierwsze ostrzeżenie, drugi gwizdek oznacza pierwsza żółtą kartkę, trzeci gwizdek to czerwona kartka i kara 5 minut bez zabawy. Po powrocie z kary czwarty gwizdek oznacza czarna kartkę, czyli koniec zabawy danego dziecka z powodu zachowania.
  1. Za rzeczy pozostawione na terenie całego lokalu Fantazja nie ponosi odpowiedzialnoś
  2. Na terenie całego lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie złamią ten zakaz lub przyjdą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu personel ma prawo ich wyprosić.
  3. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  4. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadku w Fantazji, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt zgłosić personelowi w formie pisemnej przed opuszczeniem Fantazji oraz dostarczyć opinię lekarską w terminie 3 dni roboczych od dnia zdarzenia.
  5. Zakupienie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.